Υπηρεσίες Κέντρου Διαταραχών Μνήμης

Αξιολόγηση της μνήμης και των υπολοίπων νοητικών λειτουργιών

Συμβουλευτική φροντιστών ανθρώπων με άνοια

Ατομικά προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης

Υπηρεσία αποστολής ασκήσεων νοητικής ενδυνάμωσης για ηλικιωμένους μέσω email

Αύξηση/Μείωση γραμματοσειρών